Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri Lanka

LGN .lk mail

online user
We have 28 guests online
Home Post Offices

Post Offices

Post offices

 

 

 

 

 

Information  On Post Offices within Eravur Pattu

2014

 

G. N. Division

No. of Main Post   Offices    

No. of Sub -Post Offices

Address

Contact No

 

Chenkalady

 

1

 

-

 

Main Road, Chenkalady

 

065-2240493

 

Kaluvankeny

 

-

 

1

 

Kaluwankerny

 

Karadiyanaru

 

-

 

1

 

Karadiyanaru

 

Mylavettuvan

 

-

 

1

 

Mylavettuvan

 

Esatern University Sri Lanka

 

-

 

1

 

Eastern University Srilanka, Main Road,

vantharumoolai

 

Vantharumoolai

 

-

 

1

 

Vantharumoolai

 

Thannamunai

 

-

 

1

 

Main Road , Thannamunai

 

Sittandy

 

-

 

1

 

Sittandy

 

Rugam

 

-

 

1

 

Rugam

 

Pankudaveli

 

-

 

1

 

Pankudavely

 

Periyapullumalai              

 

-

 

1

 

Periyapullumalai

 

 
Statics Info
Content View Hits : 116248